Privacybeleid

LicentiePro BV begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u geeft om hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. We respecteren en waarderen de privacy van al onze klanten en zullen persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken op manieren die hier worden beschreven, en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en uw rechten onder de wet.

1. Informatie over ons

Bedrijf: LicentiePro BV
BTW-nummer: NL858184540 B01
Data Protection Officer: Roel Theunissen
Email: info@licentiepro.nl

2. Kennisgeving

Deze privacy informatie legt uit hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken: hoe deze worden verzameld, hoe ze worden bewaard en hoe ze worden verwerkt. Het legt ook uw rechten uit onder de wet met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

3. Persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden door de AVG en de Wet op de gegevensbescherming 2018 (gezamenlijk "de wetgeving inzake gegevensbescherming") gedefinieerd als 'alle informatie met betrekking tot een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator'.

Persoonlijke gegevens zijn, in eenvoudiger bewoordingen, alle informatie over u waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens omvatten voor de hand liggende informatie zoals uw naam en contactgegevens, maar ook minder voor de hand liggende informatie zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online identificatiegegevens.

De persoonlijke gegevens die we gebruiken, worden uiteengezet in deel 5 hieronder.

4. Wat zijn mijn rechten?

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u de volgende rechten, die we altijd zullen proberen te handhaven:

a). Het recht om geïnformeerd te worden over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring zou u alles moeten vertellen wat u moet weten, maar u kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of om vragen te stellen met behulp van de details in deel 11.

b). Het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben. In deel 10 leest u hoe u dit doet.

c), Het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren als een van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, onjuist of onvolledig is. Neem voor meer informatie contact met ons op via de details in Deel 11.

d). Het recht om te worden vergeten, d.w.z. het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens die wij hebben te verwijderen of anderszins te verwijderen. Neem voor meer informatie contact met ons op via de details in Deel 11.

e). Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. te voorkomen).

f). Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een bepaald doel of bepaalde doeleinden.

g). Het recht om toestemming in te trekken. Dit betekent dat, als we vertrouwen op uw toestemming als rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens, u die toestemming op elk moment kunt intrekken.

h).Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat, als u rechtstreeks persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, wij deze met uw toestemming of voor de uitvoering van een contract gebruiken en dat gegevens geautomatiseerd worden verwerkt, u ons om een kopie van die persoonsgegevens kunt vragen om in veel gevallen hergebruiken met een andere dienst of bedrijf.

Voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens of het uitoefenen van uw rechten zoals hierboven beschreven, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in Deel 11.

Meer informatie over uw rechten kan ook worden verkregen bij de Information Commissioner's Office of uw plaatselijke Citizens Advice Bureau.

Als u een reden heeft voor een klacht over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office. We zouden echter graag van de gelegenheid gebruik maken om uw zorgen zelf op te lossen, dus neem eerst contact met ons op via de details in Deel 11.

5. Welke persoonsgegevens verzamelt u en hoe?

We kunnen sommige of alle persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens in de onderstaande tabel verzamelen en bewaren, met behulp van de methoden die ook in de tabel worden uiteengezet. We verzamelen geen 'speciale categorie' of 'gevoelige' persoonlijke gegevens, persoonlijke gegevens met betrekking tot kinderen OF gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en/of strafbare feiten.

Verzamelde data

Contactgegevens inclusief informatie zoals het adres van uw werkplek, e-mailadres en telefoonnummer(s).

Identiteitsinformatie inclusief informatie zoals uw voornaam, achternaam, uw werkgever en functietitel.

Marketing- en communicatiegegevens inclusief informatie zoals uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en derden, en uw communicatievoorkeuren.

Betaalinformatie inclusief informatie zoals uw zakelijke bankrekening en betaalkaartgegevens.

Transactie-informatie inclusief informatie zoals details over betalingen van en naar u en uw organisatie, en details van producten of diensten die u bij ons hebt gekocht.

Wanneer u diensten bij ons aanvraagt, overlegt met onze klantenservice, formulieren invult of een offerte aanvraagt op onze website, of op een andere manier met ons communiceert.

We kunnen informatie over u verkrijgen van externe bronnen, zoals openbare databases en andere externe gegevensproviders

Wanneer u diensten bij ons afneemt.

Verzamelde gegevens
Hoe we de gegevens verzamelen

Contactgegevens inclusief informatie zoals het adres van uw werkplek, e-mailadres en telefoonnummer(s).

Wanneer u diensten van ons aanvraagt, overlegt met onze klantenservice, formulieren invult of een offerte aanvraagt op onze website, of op een andere manier met ons communiceert.

Identiteitsinformatie inclusief informatie zoals uw voornaam, achternaam, uw werkgever en functietitel.

Wanneer u diensten van ons aanvraagt, overlegt met onze klantenservice, formulieren invult of een offerte aanvraagt op onze website, of op een andere manier met ons communiceert.

Marketing- en communicatiegegevens inclusief informatie zoals uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en derden, en uw communicatievoorkeuren.

We kunnen informatie over u verkrijgen van externe bronnen, zoals openbare databases en andere externe gegevensproviders.

Betalingsinformatie, inclusief informatie zoals uw zakelijke bankrekening en betaalkaartgegevens.

Wanneer u diensten bij ons afneemt.

Transactie-informatie inclusief informatie zoals details over betalingen van en naar u en uw organisatie, en details van producten of diensten die u bij ons hebt gekocht.

6. Hoe gebruikt u mijn persoonlijke gegevens?

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming moeten we altijd een wettelijke basis hebben voor het gebruik van persoonlijke gegevens. De volgende tabel beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken en onze wettelijke grondslagen om dit te doen:

Wat we doen
Welke gegevens we gebruiken
Onze wettelijke basis
Ons bedrijf beheren.
Contactgegevens
Identiteitsgegevens
1) Uitvoering van een contract met u.
Onze producten en diensten aan u leveren.
Contactgegevens
Identiteitsgegevens
1) Uitvoering van een contract met u.

Betalingsinformatie
Transactie-informatie
1) Uitvoering van een contract met u.

Contactgegevens
Identificatiegegevens
Transactiegegevens
1) Uitvoering van een contract met u.

Contactgegevens
Identificatiegegevens
Betalingsgegevens
Transactiegegevens
Marketing- en communicatie-informatie
1) Uitvoering van een contract met u.
2) Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke eisen.
Contactgegevens
Identificeer informatie
Marketing- en communicatiegegevens
1) Uitvoering van een contract met u.
2) Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke eisen.

Met uw toestemming en/of waar toegestaan door de wet, kunnen we uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder contact met u opnemen per e-mail, telefoon, sms en met informatie, nieuws en aanbiedingen over onze producten en diensten. U ontvangt geen onwettige marketing of spam. We zullen altijd werken om uw rechten volledig te beschermen en te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van de Wetgeving inzake gegevensbescherming en de Verordeningen 2003 inzake privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn), en u zult altijd de mogelijkheid hebben om u af te melden. We zullen altijd uw uitdrukkelijke toestemming voor opt-in verkrijgen voordat we uw persoonlijke gegevens met derden delen voor marketingdoeleinden en u kunt zich op elk moment afmelden. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, tenzij we redelijkerwijs geloven dat een ander doel verenigbaar is met dat of die oorspronkelijke doel(en) en we uw persoonlijke gegevens voor dat doel moeten gebruiken. Als we uw persoonlijke gegevens op deze manier gebruiken en u wilt dat we uitleggen hoe het nieuwe doel verenigbaar is met het origineel, neem dan contact met ons op via de details in Deel 11.

Hoe lang bewaart u mijn persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Hoe en waar bewaart of draagt u mijn persoonlijke gegevens over?

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen in het VK opslaan. Dit betekent dat het volledig wordt beschermd onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deelt u mijn persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens voor geen enkel doel met derden delen, behoudens de volgende uitzondering[en].

Als we delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of samenvoegen, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een derde partij. Elke nieuwe eigenaar van ons bedrijf kan uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier blijven gebruiken als wij ze hebben gebruikt, zoals gespecificeerd in dit privacybeleid.

In sommige beperkte omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te delen, waaronder die van u, als we betrokken zijn bij juridische procedures of voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met andere bedrijven in onze groep voor het leveren van onze producten en diensten. Dit omvat dochterondernemingen en onze houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen. Als persoonlijke gegevens buiten het VK worden overgedragen, zullen we passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens net zo veilig worden behandeld als binnen het VK en onder de gegevensbeschermingswetgeving, zoals hierboven uitgelegd in deel 8. Als we delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of samenvoegen, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een derde partij. Elke nieuwe eigenaar van ons bedrijf kan uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier blijven gebruiken als wij ze hebben gebruikt, zoals gespecificeerd in dit privacybeleid. In sommige beperkte omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te delen, die kan de jouwe omvatten,

Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, kunt u ons om details van die persoonlijke gegevens vragen en om een kopie ervan (waar dergelijke persoonlijke gegevens worden bewaard). Dit staat bekend als een 'subject access request'. Alle verzoeken om toegang tot het onderwerp moeten schriftelijk worden gedaan en worden verzonden naar het e-mailadres of postadres dat wordt vermeld in Deel 11. Er zijn normaal gesproken geen kosten verbonden aan een verzoek om toegang tot het onderwerp. Als uw verzoek 'kennelijk ongegrond of buitensporig' is (bijvoorbeeld als u herhaalde verzoeken doet), kunnen er kosten in rekening worden gebracht om onze administratieve kosten voor het reageren te dekken. We zullen binnen 14 dagen reageren op uw verzoek om toegang tot het onderwerp en in ieder geval niet meer dan een maand na ontvangst ervan. Normaal gesproken streven we ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven, inclusief een kopie van uw persoonlijke gegevens. In sommige gevallen, met name als uw verzoek complexer is, er kan meer tijd nodig zijn tot maximaal drie maanden vanaf de datum waarop we uw verzoek hebben ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van onze voortgang.

Hoe kan ik contact met u opnemen?

Als u contact met ons wilt opnemen over alles wat te maken heeft met uw persoonlijke gegevens en gegevensbescherming, inclusief het indienen van een verzoek om toegang tot een onderwerp, gebruikt u de volgende gegevens (ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming. E-mailadres: info@licentiepro.nl. Postadres: LicentiePro BV, Entrada 100, 1114 AA, Duivendrecht, Amsterdam.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als we ons bedrijf veranderen op een manier die van invloed is op de bescherming van persoonsgegevens. Eventuele wijzigingen worden beschikbaar gemaakt op https://url. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 05/07/2021.